Pracuji ...
Zpětná vazba
 
Redesign hotelů jako cesta zvýšení návštěvnosti i tržeb

 

Praha, 15.2.2016

 

Zvýšení návštěvnosti a tržeb mohou dosáhnout hotely a další ubytovací zařízení díky produktu - Redesign hotelů. Ten nespočívá jen ve změně vybavení hotelu či například modernizaci restauračních provozů; jedná se především o ucelenou službu s doporučením profilace hotelu, oslovení cílových skupin a poradenství v rámci cenové politiky anebo marketingové komunikace hotelu. „S produktem přicházíme na trh v době, kdy řada hotelů řeší svou ekonomickou situaci a hledá optimalizované řešení a odlišení se v rámci konkurence,“ říká Ing. Jan Ficek, výkonný ředitel společnosti Labartt Hospitality s.r.o., která produkt Redesign hotelům nabízí.

 

Společnost Labartt Hospitality přistupuje k realizaci zakázky s důrazem na stávající trendy v architektuře, vychází z důkladných analýz poptávky a reflektuje aktuální zkušenosti a funkční modely ze zahraničí. Pro tuzemské provozovatele hotelů hledá vhodná řešení, která budou úspěšná i několik dalších let, a snaží se eliminovat stávající nefunkční modely, jež mohou být jedním z důvodů poklesu výkonnosti toho kterého hotelu. Manažeři Labartt Hospitality jsou schopni rozebrat příčiny neúspěchu i v kontextu prezentace zařízení, lokality i komunikační strategie a profilace nabídky celého regionu.

 

V mnoha případech není nutné měnit kompletní vybavení hotelu či strategii, leckdy postačí drobnější zásah – například otevřená kuchyně v restauraci či rozšíření lobby - jenž povede k zatraktivnění prostředí a rozšíření klientely,“ přibližuje detaily produktu Jan Ficek.

 

Součástí balíčku Redesign hotelů je samozřejmě také detailní analýza konkurenčního prostředí, která je podkladem pro nastavení kvalitních služeb, nových technologií i způsobů komunikace k cílové skupině konkrétního hotelu. Cílem spolupráce mezi Labartt Hospitality a klienty společnosti je, aby měla vynaložená investice do tohoto produktu pro provozovatele maximální efekt a zaručila hotelu v dlouhodobějším horizontu potřebnou výnosnost. „Nicméně součástí našeho servisu je i umírnit některá nereálná očekávání vlastníků hotelů,“ dodává Jan Ficek.

 

Mimo produktu Redesign hotelů usiluje Labartt Hospitality svou činností také o to, aby se provozovatelé hotelů vyvarovali chyb již na začátku při nastavení strategie hotelu. Patří mezi ně nejčastěji nevyvážený poměr celkové investice v rozdělení Food and Beverage, ubytovací části a dalších služeb či podceněná investice do personálního obsazení, která by měla být v souladu s vynaloženými hmotnými investicemi.

 

S nabídkou produktu Redesign hotelů se tak orientuje tým Labartt Hospitality na klienty, kteří v uplynulých několika letech neinvestovali do svého hotelu a svých služeb a také na koncepty, jež již nejsou konkurenceschopné. 

 

Tým společnosti LABARTT Hospitality se na nemovitostní investice v cestovním ruchu specializuje již od roku 2000. Rozsah služeb; poradenství / výběr provozovatele / oceňování a transakce zajišťují úplný komfort klienta v investici hned v několika evropských zemích. Podrobnější informace o společnosti, službách i lidech jsou k dispozici na webových stránkách www.labartthospitality.com.

NAPSALI O NÁS
 

Development News 1-2/2014

GUEST, december 2011/januar 20