Pracuji ...
Zpětná vazba
 
Kalitní hotelový TOP managment – základní předpoklad úspěchu hotelu

 

PRAHA, 31.3.2011

 

Kalitní hotelový TOP managment – základní předpoklad úspěchu hotelu

 

V hotelech více než kdekoliv jinde platí, že kvalitní zaměstnanci představují cestu k úspěchu, jelikož jsou to právě oni, kdo zprostředkovávají první kontakt klienta s hotelem – ať už se jedná o pracovníky recepce, sales&marketingu, F&B, kongresového oddělení anebo vedoucí představitele hotelu. „V současné turbulentnídobě, která je stále poznamenána dopadem ekonomické krize, je otázka správného obsazení TOP managementu hotelu klíčová. Pouze kvalitní TOP management dokáže vhodně vést a motivovat zaměstnance, kteří pak mají přímý vliv na profitabilitu, a protoby měl majitel hotelové nemovitosti přikládat náležitou pozornost výběru vhodných kandidátů na tyto pozice“ říká Ing. Jan Ficek, výkonný ředitel společnosti Labartt Hospitality s.r.o., která se rovněž specializuje na personalistiku vrcholového hotelového managementu.

 

Služba provedení personálního auditu a následné případné vyhledání nového TOP managementu hotelu – ředitele – je obzvlášť v současné době, kdy mnohé hotely musí stále řešit otázku efektivity, dobrého řízení a směřování hotelu, k čemuž je kvalitní personál a vrcholový management nezbytný, jednou z aktuálních služeb pro vlastníky hotelových nemovitostí. „Není velmi podstatné, zda se jedná o hotel nezávislý anebo hotel patřící na základě franchisi do mezinárodního hotelového řetězce, i když tam si „společnost poskytující franchisu“ může vyžádat právo schválení nového TOP managementu“ dodává Jan Ficek.

 

Mimo produktu personálního auditu a vyhledání hotelového TOP managementu společnost nabízí i další služby související s hotelovým poradenstvím, jako je například finanční audit a controlling hotelu, redesign hotelu – hotelových provozů, ocenění a zprostředkování prodeje hotelu, vyhledání hotelového provozovatele, ale i zpracování studií proveditelnosti pro významné rozšíření stávajících provozů anebo nové projekty v oblasti cestovního ruchu, a pod. na území České a Slovenské republiky a Rumunska. Podrobnější informace o produktech společnosti naleznete na webové stránce společnosti www.labartthospitality.com.

NAPSALI O NÁS
 

Development News 1-2/2014

GUEST, december 2011/januar 20