Pracuji ...
Zpětná vazba
 
1. čtvrtletí a období Velikonoc bylo pro pražské hotely úspěšnější než vloni

 

Praha, 21. 5. 2014

 

Výkonnost pražských hotelů byla v uplynulé části roku lepší, než v 1. čtvrtletí 2013. I přes aktuální nepokoje na Ukrajině, nemá, alespoň prozatím, tato situace markantní vliv na obsazenost pražských hotelů, jak by se dalo předpokládat. Alespoň to vyplývá z pravidelného šetření poradenské společnosti Labartt Hospitality, která se rozborem aktuální situace na hotelovém trhu pravidelně zabývá. Tentokrát je průzkum založen na poměrně reprezentativním vzorku 19 tříhvězdičkových až pětihvězdičkových hotelů, s celkovou kapacitou 3 172 pokojů, které se průzkumu zúčastnily.

 

Lepší obsazenost za 1. Q 2014, i ukazatel ARR (průměrná dosažená cena za pokoj) vykazuje nadpoloviční většina dotázaných hotelů – 61%, resp. 63,2% respondentů. Lepší obsazenosti než v minulém roce dosahovaly především hotely v samém centru metropole, nejvíce pak byly zastoupeny hotely ve 4* standardu (73% hotelů z uvedeného segmentu zaznamenalo lepší obsazenost), kterých je v Praze nejvíce (celkem jich v roce 2013 bylo v Praze 205). I lepší dosažené ceny za pokoj dosáhly nejvíce hotely ve 4* standardu (75% z participujících 4* hotelů). Naopak participující hotely v 5* standardu vykazovaly v uplynulé části roku spíše mírně horší ARR, než ve stejném období vloni.

 

V průběhu velikonočních svátků, resp. v období od 17. do 21. dubna se pražským hotelům také dařilo. Obsazenost byla vyšší než při loňských Velikonocích, průměrně dosahovala více než 81% (uvedlo to 79% respondentů), a neklesala pod 71%. Nezřídka ovšem hotely uváděly obsazenost dosahující 95 – 100%. V rámci průzkumu se potvrdilo pravidlo, že čím blíže k centru se hotel nachází, tím lepší má obsazenost bez ohledu na to, jestli je to hotel 3* nebo 5*. Průměrná dosažená cena za pokoj se pohybovala nejčastěji mezi 71 a 90 EUR/pokoj, přičemž hotely ležící v samém srdci metropole dosahovaly více než 101 EUR/pokoj, v luxusních hotelech v centru přitom nebyla výjimka ARR 200 EUR/pokoj.

 

V průzkumu Labartt Hospitality také zajímalo, jaký vliv mají aktuální nepokoje na Ukrajině na hotelový trh v Praze. Podíl hostů z Ruska a Ukrajiny tvořil v participujících pražských hotelech v loňském roce průměrně necelých 16%. Nejméně se krize na Ukrajině, dle průzkumu Labartt Hospitality, projevila u 5* hotelů, podíl této klientely zde však tvoří „jen“ cca 6%. Naopak největší odliv turistů z těchto zemí zaznamenaly 4* hotely, kam ruští a ukrajinští hosté míří nejčastěji – tato klientela je zde v průměru zastoupena v cca 18%. Dosavadní obsazenost těmito hosty je v pražských hotelech většinou srovnatelná s minulým rokem, navíc největší počet hostů jezdí hlavně v lednovém období – v souvislosti s volnými dny v rámci oslav pravoslavných svátků, tudíž statistiky mohou částečně zkreslovat situaci před vypuknutím „Krymské krize“. Otázka je, zda se propad hostů z Ukrajiny a především z Ruska neprojeví v následujících měsících. Vzhledem k tamní situaci, kdy hrozí ještě větší znehodnocení rublu vůči euru, by se odliv těchto turistů mohl zvětšovat. Částečnou „útěchou“ pro hoteliéry by mohl být fakt, že příliv hostů z asijských zemí – zejména z Jižní Korey, se dle AČCK ČR rapidně zvyšuje.

 

Z průzkumu Labartt Hospitality však jasně vyplývá, že obecně jsou pražští hoteliéři i nadále optimističtí, tedy alespoň naprostá většina z nich. Pro zbývající část roku 2014 očekává lepší výsledky obsazenosti, ARR, i GOP (hrubého provozního zisku), v porovnání s předcházejícím rokem, 68% dotazovaných hoteliérů. Stejné či velmi podobné výsledky ve výkonnosti svého hotelu očekává 18% hoteliérů. Skeptičtější jsou jen někteří hoteliéři ze 4* hotelů (16,7% respondentů ze 4* segmentu hotelů), kteří se obávají, že díky zvyšujícím se vstupním nákladům bude GOP horší, než vloni.

 

Vzhledem k tomu, že se v letošním roce je naplánováno otevření dalších 4-5 hotelů s cca 531 pokoji, z tohoto počtu bude 472 pokojů situováno přímo v centru města, nárůst pokojů v centru metropole může mít negativní vliv na obsazenost hotelů (pokud nedojde k nárůstu turistů), přičemž více postiženy budou pravděpodobně hotely situované ve vzdálenějším centru města. „Předpokládáme však, že situace na hotelovém trhu se bude i nadále stabilizovat a v nadcházejícím období – silnější letní sezóně - se budou optimistické předpoklady hoteliérů shodovat s reálnými pozitivními výsledky“, uzavírá Jan Ficek, GM Labartt Hospitality.

NAPSALI O NÁS
 

Development News 1-2/2014

GUEST, december 2011/januar 20