Pracujem ...
Spätná väzba
 
Analýza hotelového trhu v Brně 2014 & 2015 a očakávania na rok

 

Praha, 17.3.2016

 

Vážení čitatelé,

 

v rámci přiloženého PDF souboru Vám přinášíme výsledky analýzy zaměřené na brněnský hotelový trh, kterou naše společnost Labartt Hospitality s.r.o. prováděla pod patronací Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedry cestovního ruchu.

 

V rámci průzkumu byly osloveny brněnské hotely působící ve tří a čtyřhvězdičkovém standardu, a to s řízením jak individuálním, tak pod hotelovým řetězcem (domácím/mezinárodním) s kapacitou min. 30 pokojů. Manažerům hotelů bylo položeno celkem jedenáct otázek s možností výběru odpovědí. Zajímala nás především úspěšnost hotelů v roce 2015, očekávání hoteliérů pro rok 2016 a rovněž názor na velmi diskutovanou otázku zavedení EET, která shodou okolností právě včera (16.3.2016) byla schválena senátem ČR a lze tak očekávat její zavedení v rámci hotelů a restaurací již koncem roku 2016. U otázek týkající se výkonnosti jednotlivých hotelů jsme záměrně volili rozpětí možné odpovědi, aby se do průzkumu zapojilo co nejvíce hotelů, jelikož jsme se již vícekrát setkali s neochotou hoteliérů poskytovat přesná čísla. Každopádně čísla jako průměrná obsazenost a průměrná dosažená cena nevypovídají o úspěšnosti hotelu vše. Záleží i na struktuře obratu – podílu F&B a kongresového oddělení na obratu hotelu – ale hlavně na celkové nákladovosti provozu daného zařízení a z toho vyplývající ziskovosti daného hotelu.

 

 

Celkem zadaným kritériím vyhovuje 27 hotelů s 2 792 pokoji uvádějících 3* (14 hotelů s 930 pokoji) a 4* standard (13 hotelů s 1862 pokoji). pozn. pětihvězdičkového standardu oficiálně dle ČSUnedosahuje žádný z brněnských hotelů. U všech těchto hotelů jsme oslovili ředitele/ředitelku hotelu, či výkonného manažera, a to jak emailem, tak telefonicky. Do uzávěrky této analýzy se nám podařilo získat vyplněný dotazník od 13 hotelů disponujících celkem 1 544 hotelovými pokoji (tedy 55% pokojové kapacity vyhovující zadaným kritériím). Větší zájem o analýzu jsme zaznamenali u manažerů 4* hotelů – zúčastnilo se 9 hotelů s 1 248 pokoji (tj 67% z oslovené pokojové kapacity), ve 3* segmentu se zúčastnily pouze 4 hotely disponující celkem 296 pokoji (tj. 31,8% z oslovené pokojové kapacity).

 

 

Všem účastníkům tohoto průzkumu bychom tímto chtěli poděkovat za spolupráci, jejich ochotu a čas strávený s vyplněním dotazníku a zároveň věříme, že výsledky této analýzy budou pro Vás zajímavé a prospěšné.

 

 

V souvislosti s realizovaným průzkumem a s rozhovory s řediteli či manažery některých oslovených hotelů, se potvrdila zřejmá potřeba dohlédnout na kvalitní poskytování služeb hostům a tím zefektivnit provoz hotelu. Řešením jsou nástroje jako Mystery Shopping, Provozní a personální audit hotelu, audit F&B části hotelu, či jiných hotelových částí, apod., které naše společnost poskytuje v České a Slovenské republice. Výsledkem našich cíleně orientovaných služeb je například zvýšení ziskovosti hotelových a F&B provozů. V případě Vašeho zájmu o nezávaznou odbornou konzultaci ohledně možnosti poskytnutí některých z výše uvedených služeb, nás, prosím, kontaktujte. Rádi probereme možnosti užší spolupráce při osobním setkání ve Vašem hotelu či v našem sídle v Praze.

 

 

Za tým zpracovatelů:

 

                                           

Ing. Ondřej Zajíc                                  

Senior Manager & Partner                                

Labartt Hospitality s.r.o.                      

NAPÍSALI O NÁS
 

Development News 1-2/2014

GUEST, december 2011/januar 20