Pracujem ...
Spätná väzba
 
Poradenstvo

Feasibility study

Dokument, ktorý definuje parametre projektu (hotela, golfového ihriska, rekreačného rezortu atď.) tak, aby bola investícia prevedená v optimálnom rozsahu vzhľadom k situácii na trhu, možnej výnosnosti, výške investície a budúcej hodnote dokončenej investície.

Labartt Hospitality používa štandardnú európsku štruktúru všeobecne akceptovateľnú medzi hotelovými operátormi a investormi do hotelových nehnuteľností a projektov v cestovnom ruchu. V prípade požiadaviek spracovania pre anglo-amerických investorov či klientov bude štruktúra príslušne lokalizovaná.

Oproti obvyklým štruktúram FS, naša štruktúra pre hotelové prevádzky štandardne zahrňuje Dispozičné riešenie v rámci pôdorysov, ktoré je spracované na základe doporučených prevádzkových parametrov, vybavenia a rozsahu služieb našimi špecialistami na hotelové prevádzky. Navrhnuté dispozície hotela sú vždy riešené v spolupráci s architektom investora až do doby, keď je nájdené optimálne riešenie. Naša FS ďalej obsahuje úvodné vizualizačné riešenia hotelovej izby, poprípade ostatných súčastí interiérov.

Ďalším bonusom pre investora je spracovanie analogických projektov. Tento dokument popisuje obdobné, už fungujúce projekty, ktoré sa nachádzajú v okolitých štátoch. Tieto projekty môžu byť inšpiráciou pre investora z hľadiska ich štruktúry, funkčnosti, ale i potvrdením pre financujúcu stranu, že obdobné projekty už v obdobných lokalitách existujú a fungujú.

Assessment

Oproti štandardnej FS sa jedná o menej rozsiahly a podrobný dokument. Assessment je možné spracovať pred Feasibility Study v prípade, že si investor svojím zámerom nie je celkom istý. Assessment obsahuje základné zhodnotenie lokality, konkurencie a možného potenciálu. Záverom assessmentu je vyjadrenie stanoviska, či je vhodné daný projekt podrobnejšie rozpracovať až do fáze feasibility study a architektonickej štúdie.

Assessment sa ďalej obvykle spracováva na projekty, ktoré sú v štádiu výstavby a u ktorých sa uvažuje o zmene pôvodného zámeru (napr. apartmány určené na rozpredaj – zmena na aparthotel). Assessment na základe základných analýz lokality, konkurencie a trhového potenciálu odpovie na otázku, či je zámer realizovateľný a aké budúce finančné toky možno od tohto projektu očakávať.

Assessment sa rovnako spracováva na projekty významného rozšírenia aktuálnych prevádzok, napríklad budovanie nového wellness & športového centra, budovanie nového kongresového centra atď.

Second Opinion

Jedná sa predovšetkým o posúdenie už spracovaných FS, Assessmentov, Ocenení atď., u ktorých investor požaduje názor ďalšej strany. Second Opinion sa spracováva tiež pre posúdenie zmlúv, ktoré investor plánuje uzavrieť s hotelovým operátorom a posúdenie situácií, ktoré vznikajú v prípade „prebiehajúcich“ zmlúv o prevádzkovaní atď.

NEWSLETTER

 

Máte záujem o odoberanie noviniek e-mailom?