Pracujem ...
Spätná väzba
Prevádzkovanie a riadenie
  • Vyhľadanie operátora, asistencia pri uzatváraní zmlúv o prevádzkovaní
  • Mystery shopping
  • Controlling
  • Executive search

Vyhľadanie operátora, asistencia pri uzatváraní zmlúv o prevádzkovaní

Pre hotelové projekty Labartt Hospitality ponúka vyhľadanie vhodného medzinárodného / regionálneho / lokálneho hotelového prevádzkovateľa a vyjednanie „preferovaného“ typu zmluvy o prevádzkovaní. Naša kompletná služba spočíva v doporučení vhodných hotelových značiek a prevádzkovateľov, oslovenie zástupcov týchto značiek, získané ponuky (LOI) a následné vyhodnotenie a odporučenie najvhodnejšieho prevádzkovateľa.

Po výbere prevádzkovateľa zastupujeme priamo - formou vyjednávania, alebo nepriamo – formou konzultácií, vlastníka hotelového projektu pri vyjednávaní a uzatvorení zmluvy o prevádzkovaní. Naša pridaná hodnota spočíva v znalosti trhu, ktorý sa neustále vyvíja, naše odporučenia zvyšujú komfort investora v dobe pred a v priebehu prevádzkovania hotelovej nehnuteľnosti a exitu z investície. Vždy sa jedná o posúdenie odborné, nie právne. Ukončením našej role je podpis príslušnej zmluvy o prevádzkovaní.


Mystery shopping

Cieľom Mystery Shopping & Positioning v štruktúre Labartt Hospitality nie je iba odhalenie strát z nepoctivosti, ale jedná sa o ucelenú správu, ktorá sa týka hlavných prevádzkových a výkonových parametrov hotela na trhu. Dokument obsahuje finálne vyhodnotenie a základné návrhy riešení zistených „problémov“. V prípade Vášho záujmu o túto službu Vám radi spracujeme ponuku, ktorá bude obsahovať podrobnú štruktúru tejto služby.

Výstupy sú vhodné predovšetkým pre vlastníkov a vrcholový management hotela.


Controlling

Pre majiteľov hotelov a investičné spoločnosti, ktoré majú vo svojom portfóliu hotelovú nehnuteľnosť/nehnuteľnosti ponúkame mesačný, štvrťročný, polročný alebo ročný audit hotela, ktorý je zameraný predovšetkým na zhodnotenie obchodnej politiky, nákladovosti, organizácie, straty plynúce z nepoctivosti a public relation hotela. Výstupom reportu je vyhodnotenie efektívnosti hotelovej prevádzky/hotelového prevádzkovateľa a návrhy riešení zistených „problémov“.


Executive search

Vlastníkom hotelov ponúkame prostredníctvom našej sesterskej personálnej spoločnosti vyhľadanie vhodných osôb na pozície v oblasti stredného a vrcholového managementu hotelov.

NEWSLETTER

 

Máte záujem o odoberanie noviniek e-mailom?