Pracujem ...
Spätná väzba
Transakcie

  • Nákup a predaj nehnuteľností v cestovnom ruchu
  • Zdroje z EU pre cestovný ruch
  • Asistencia pri získaní Private Equity a financovaní
Nákup a predaj nehnuteľností v cestovnom ruchu

Pre majiteľov hotelových nehnuteľností, hotelových projektov a projektov v cestovnom ruchu ponúkame vyhľadanie vhodného partnera pre transakciu, či už na strane nákupu alebo predaja. Naša špecializácia na tento trh umožňuje efektívne vyjednávať podmienky transakcií a zvoliť vhodné stratégie vedúce k cieľu.

Zdroje z EU pre cestovný ruch

Pre vhodné projekty, u ktorých interne vyhodnotíme, že je reálna šanca získať finančné prostriedky z Európskych fondov, ponúkame spracovanie potrebných dokumentov, a podanie žiadosti na príslušné orgány štátnej správy.

Asistencia pri získaní Private Equity a financovaní

Naša služba spočíva v zaistení komunikácie s equity partnermi, ktorí pôsobia v real estate investíciách.

Výstupom našej spolupráce s klientom je zaistenie LOI / Head of Terms, či podobného dokumentu, pre Váš projekt v prípade, že máte záujem o zapojenie dodatočnej finančnej equity. Naša spoločnosť teda preberá kompletnú administratívu a komunikáciu v tomto smere až do okamžiku získania príslušných záujmových dokumentov.

Samotné zapojenie equity partnera - finalizácia transakcie – vrátane realizácie nevyhnutných krokov ako je Due Diligence projektu, právny a daňový audit a dokumentácia a pod. je už vo Vašej kompetencii. V prípade, že však budete mať záujem o kompletnú realizáciu transakcie, sme pripravení to pre Vás v spolupráci s našimi právnymi a daňovými partnermi zaistiť.

U nami spracovaných alebo nami akceptovaných Feasibility Study prezentujeme projekty financujúcim stranám za účelom získania čo najkomfortnejších podmienok financovania pre klienta, a tiež tu ťažíme z našej úzkej špecializácie na nehnuteľnosti určené pre cestovný ruch.

NEWSLETTER

 

Máte záujem o odoberanie noviniek e-mailom?