Interior design

Poskytujeme ucelené služby v procesu návrhu až realizace hotelového interiéru. V projektech spolupracujeme s renomovanými designery i výrobci, kteří mají zkušenosti s hotelovými projekty. Naše hlavní přidaná hodnota spočívá v nalezení řešení, kde je funkčnost a cena interiéru vyvážena jeho designu a morální hodnotě.

Redesign hotelu

Každá hotelová investice se dostává v průběhu svého investičního cyklu do bodu, kdy se vynakládají plánované zdroje do udržení nebo zlepšení jejího standardu a služeb, toto bývá také někdy souhrnně nazýváno jako REDESIGN. Redesign nelze úzce chápat jako změnu interiérů hotelu, ale naopak rovněž jako změnu struktury služeb, provozního uspořádání, zapojení nových technologií atd. Díky neustálému vývoji trhu však není efektivní investovat zdroje do prosté obnovy hotelu, ale naopak je třeba zohlednit všechny současné a pokud možno i očekávané trendy.

Díky naší úzké specializaci na hotelové a nemovitostní investice v cestovním ruchu Vám nabízíme naši spolupráci při přípravě a realizaci výše uvedeného tak, aby Vámi vynaložené zdroje přinesly maximální efekt. Naše doporučení se opírají o realizovaná řešení, analogické situace na trhu a probíhající trendy, naopak eliminují slepé uličky, nereálná očekávání a špatná řešení.

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat, rádi si s Vámi domluvíme osobní setkání, na kterém Vám můžeme produkt blíže představit.