Oceňování

Ocenění neboli Evalutation Study, určuje tržní hodnotu budoucího projektu anebo stávající hotelové nemovitosti. Je vhodné jak pro vlastníky hotelů, tak pro hotelové developery a investory do hotelových nemovitostí. V neposlední řadě je důležitým dokumentem při zajišťování financování hotelového projektu případně koupě hotelové nemovitosti.

K určení tržní hodnoty hotelu/hotelového projektu Labartt Hospitality výhradně používá metody ocenění založené na skutečných výnosech hotelové nemovitosti anebo na potenciálních výnosech hotelového projektu. Jako doplňková metoda je používána metoda „Srovnání“, a to v případě, že na trhu existuje dostatečný počet srovnatelných a verifikovatelných hotelových transakcí. Naše ocenění rovněž zpracováváme ve formátu IFRS tam, kde je to z pohledu klienta využitelné

Oceňování pro účely IFRS

Produkt je zaměřen na oceňování nemovitostních investic v cestovním ruchu pro účely účetního výkaznictví zpracovávaného podle Mezinárodních účetních standardů (IFRS). Konkrétně se jedná zejména o:

  • Pravidelné přecenění na reálnou hodnotou v souladu se standardem IAS 40
  • Investice do nemovitostí Testy na snížení hodnoty v souladu se standardem IAS 36
  • Snížení hodnoty aktiv Alokace pořizovacího nákladu podnikové kombinace (PPA) v souladu se standardem IFRS 3 – Podnikové kombinace