Poradenství

Feasibility study

Dokument, který definuje parametry projektu (hotelu, golfového hřiště, rekreačního resortu atd.) tak, aby byla investice provedena v optimálním rozsahu vzhledem k situaci na trhu, možné výnosnosti, výši investice a budoucí hodnotě dokončené investice.

Labartt Hospitality používá standardní evropskou strukturu všeobecně akceptovatelnou mezi hotelovými operátory a investory do hotelových nemovitostí a projektů v cestovním ruchu. V případě požadavků zpracování pro anglo-americké investory či klienty bude struktura příslušně lokalizována.

Oproti obvyklým strukturám FS, naše struktura pro hotelové provozy standardně zahrnuje Dispoziční řešení v rámci půdorysů, které je zpracováno na základě doporučených provozních parametrů, vybavení a rozsahu služeb našimi specialisty na hotelové provozy. Navržené dispozice hotelu jsou vždy řešeny ve spolupráci s architektem investora až do doby, než je nalezeno optimální řešení. Dále naše FS obsahuje úvodní vizualizační řešení hotelového pokoje, popřípadě ostatních součástí interiérů.

Dalším bonusem pro investora je zpracování analogických projektů. Tento dokument popisuje obdobné, již fungující projekty, jež se nacházejí v okolních státech. Tyto projekty mohou být inspirací pro investora z hlediska jejich struktury, funkčnosti , ale i potvrzením pro financující stranu, že obdobné projekty již v obdobných lokalitách existují a fungují.

Assessment

Oproti standardní FS se jedná o méně rozsáhlý a podrobný dokument. Assessment je možno zpracovat před Feasibility Study v případě, že investor si svým záměrem není zcela jist. Assessment obsahuje základní zhodnocení lokality, konkurence a možného potenciálu. Závěrem assessmentu je vyjádření stanoviska, zdali je vhodné daný projekt podrobněji rozpracovat až do fáze feasibility study a architektonické studie.

Dále se assessment obvykle zpracovává na projekty, jež jsou ve stádiu výstavby a u nichž se uvažuje o změně původního záměru (např. apartmány určené na rozprodej – změna na aparthotel). Assessment na základě základních analýz lokality, konkurence a tržního potenciálu zodpoví na otázku, zdali je záměr realizovatelný a jaké budoucí finanční toky lze od tohoto projektu očekávat.

Assessment se rovněž zpracovává na projekty významného rozšíření stávajících provozů, například budování nového wellness&sportovního centra, budování nového kongresového centra atd.

Second Opinion

Jedná se především o posouzení již zpracovaných FS, Assessmentů, Ocenění atd. u kterých investor požaduje názor další strany. Second Opinion se rovněž zpracovává pro posouzení smluv, jež investor hodlá uzavřít s hotelovým operátorem a posouzení situací, které vznikají v případě „běžících“ provozovatelských smluv atd.