Transakce

Nákup a prodej nemovitostí v cestovním ruchu

Pro majitele hotelových nemovitostí, hotelových projektů a projektů v cestovním ruchu nabízíme vyhledání vhodného partnera pro transakci, ať již na straně nákupu či prodeje. Naše specializace na tento trh umožňuje efektivně vyjednávat podmínky transakcí a zvolit vhodné strategie vedoucí k cíli.

Zdroje z EU pro cestovní ruch

Pro vhodné projekty, u nichž interně vyhodnotíme, že je reálná šance obdržet finanční prostředky z Evropských fondů, nabízíme zpracování potřebných dokumentů a podání žádosti na příslušné orgány státní správy.

Asistence při získání Private Equity a financování

Naše služba spočívá v zajištění komunikace s equity partnery, kteří působí v real estate investicích.

Výstupem naší spolupráce s klientem je zajištění LOI / Head of Therms či podobného dokumentu pro Váš projekt v případě, že máte zájem o zapojení dodatečné finanční equity. Naše společnost tedy přebírá kompletní administrativu a komunikaci v tomto směru až do okamžiku získání příslušných zájmových dokumentů.

Samotné zapojení equity partnera – finalizace transakce – včetně realizace nezbytných kroků jako je Due Diligence projektu, právní a daňový audit a dokumentace apod. je již ve Vaší kompetenci. V případě, že však budete mít zájem o kompletní realizaci transakce, jsme připraveni toto pro Vás ve spolupráci s našimi právními a daňovými partnery zajistit.

U námi zpracovaných nebo námi akceptovaných Feasibility Study prezentujeme projekty financujícím stranám za účelem získání co nejkomfortnějších podmínek financování pro klienta, i tady těžíme z naší úzké specializace na nemovitosti určené pro cestovní ruch.