Se încarcă:
Feedback
Evaluarea

Evaluare sau studiul de evaluare defineşte valoarea de piaţă a viitorului proiect sau viitoare de proprietate hotel. Aceasta este elaborată pentru proprietarii de hoteluri, precum şi pentru dezvoltatorii de hotel si investitori. Evaluarea este importantă, de asemenea, în cazul asigurării finanţării proiectului sau în cele din urmă cumpărării proprietății hoteliere.

Pentru evaluarea valorii de piaţă a hotelului/proiectului hotelier Labartt Hospitality foloseşte exclusiv metodele de evaluare bazate pe profiturile reale sau potenţiale ale proprietății hoteliere. Ca metodă suplimentară este folosit sistemul “Evaluare prin metoda comparației”, în conformitate cu condiţia că există un număr suficient de tranzacţii la un hotel comparabile şi verificate pe piaţă. Evaluarea noastră este elaborată, de asemenea, în format IFRS în cazul în care acesta este solicitat de către client.